ชมวีดีโอคลิป
  คลิปภาพข่าวจาก Thai PBS วันที่ผมเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  Presentation Wedding Ud VS Chant
  Presentation Wedding M VS POO